澳洲年夜堡礁护岛人候选又揭新纱

kok官方app下载-官方最新版    2022-04-23

澳洲年夜堡礁护岛人候选又揭新纱

王秀毓 ,30岁 ,台湾人,自由口舌人

澳年夜利亚年夜堡礁“护岛人”最新一轮收集海选的成果25日发表,来自中国台湾省的王秀毓以绝对于上风胜出 ,她将作为“外卡”候选人同澳年夜利亚昆士兰州游览局遴选出的别的10名候选人一道,前去年夜堡礁哈密尔顿岛接管口试。 据德新社报导,王秀毓是从本月3日宣布的上一轮收集投票选出的50名竞争者中胜出的 。对于这50名竞争者的新一轮网上投票24日竣事 ,统计成果显示,王秀毓患上票15.1676万张 。 在上一轮投票中,王秀毓的患上票数也高居榜首 ,除了她之外另有2名中国竞争者入围50强,别离是来自广州的姚逸以及来自北京的余莹。递交申请的中国竞争者共有500多人。 本年30岁的王秀毓出生于中国台湾省一个传统家庭,年夜学时攻读光电专业 ,年夜学卒业后考入台湾师年夜翻译研究所,如今是一位自由口舌人 。 澳年夜利亚昆士兰州游览局不久前面向全世界雇用年夜堡礁“护岛人”。关照员将从本年7月1日起驻哈密尔顿岛6个月,薪水总计15万澳元(1美元约合1.46澳元)。“护岛人”的职责是天天在白沙碧海间巡视 ,并经由过程博客 、图片以及视频报告请示本身的事情 。 这份号称“世界上最佳的事情”吸引了全世界200多个国度以及地域的近3.5万名应聘者。昆士兰州游览局将于4月初宣布末了的11名候选人 ,在对于他们举行口试后从中选出1名及格者,将于5月6往后宣布末了的获胜者。

kok官方app下载-官方最新版
【读音】:

wáng xiù yù ,30suì ,tái wān rén ,zì yóu kǒu shé rén

ào nián yè lì yà nián yè bǎo jiāo “hù dǎo rén ”zuì xīn yī lún shōu jí hǎi xuǎn de chéng guǒ 25rì fā biǎo ,lái zì zhōng guó tái wān shěng de wáng xiù yù yǐ jué duì yú shàng fēng shèng chū ,tā jiāng zuò wéi “wài kǎ ”hòu xuǎn rén tóng ào nián yè lì yà kūn shì lán zhōu yóu lǎn jú lín xuǎn chū de bié de 10míng hòu xuǎn rén yī dào ,qián qù nián yè bǎo jiāo hā mì ěr dùn dǎo jiē guǎn kǒu shì 。 jù dé xīn shè bào dǎo ,wáng xiù yù shì cóng běn yuè 3rì xuān bù de shàng yī lún shōu jí tóu piào xuǎn chū de 50míng jìng zhēng zhě zhōng shèng chū de 。duì yú zhè 50míng jìng zhēng zhě de xīn yī lún wǎng shàng tóu piào 24rì jun4 shì ,tǒng jì chéng guǒ xiǎn shì ,wáng xiù yù huàn shàng piào 15.1676wàn zhāng 。 zài shàng yī lún tóu piào zhōng ,wáng xiù yù de huàn shàng piào shù yě gāo jū bǎng shǒu ,chú le tā zhī wài lìng yǒu 2míng zhōng guó jìng zhēng zhě rù wéi 50qiáng ,bié lí shì lái zì guǎng zhōu de yáo yì yǐ jí lái zì běi jīng de yú yíng 。dì jiāo shēn qǐng de zhōng guó jìng zhēng zhě gòng yǒu 500duō rén 。 běn nián 30suì de wáng xiù yù chū shēng yú zhōng guó tái wān shěng yī gè chuán tǒng jiā tíng ,nián yè xué shí gōng dú guāng diàn zhuān yè ,nián yè xué zú yè hòu kǎo rù tái wān shī nián yè fān yì yán jiū suǒ ,rú jīn shì yī wèi zì yóu kǒu shé rén 。 ào nián yè lì yà kūn shì lán zhōu yóu lǎn jú bú jiǔ qián miàn xiàng quán shì jiè gù yòng nián yè bǎo jiāo “hù dǎo rén ”。guān zhào yuán jiāng cóng běn nián 7yuè 1rì qǐ zhù hā mì ěr dùn dǎo 6gè yuè ,xīn shuǐ zǒng jì 15wàn ào yuán (1měi yuán yuē hé 1.46ào yuán )。“hù dǎo rén ”de zhí zé shì tiān tiān zài bái shā bì hǎi jiān xún shì ,bìng jīng yóu guò chéng bó kè 、tú piàn yǐ jí shì pín bào gào qǐng shì běn shēn de shì qíng 。 zhè fèn hào chēng “shì jiè shàng zuì jiā de shì qíng ”xī yǐn le quán shì jiè 200duō gè guó dù yǐ jí dì yù de jìn 3.5wàn míng yīng pìn zhě 。kūn shì lán zhōu yóu lǎn jú jiāng yú 4yuè chū xuān bù mò le de 11míng hòu xuǎn rén ,zài duì yú tā men jǔ háng kǒu shì hòu cóng zhōng xuǎn chū 1míng jí gé zhě ,jiāng yú 5yuè 6wǎng hòu xuān bù mò le de huò shèng zhě 。

发表评论